Som Formació online

Auditor intern Gestió mediambiental s/ISO 14001:2015

Inici

15

Octubre

2019

Final

15

Desembre

2019

Hores

70

420€
Inscripció

Objectius del curs

  • Ésser capaç de realitzar una auditoria interna conforme als requisits de la Norma ISO 14001:2015.
  • Entendre el concepte d'auditoria, els seus principis i les característiques del treball de l'auditor.
  • Saber interpretar els requisits de la Norma ISO 14001:2015.
  • Saber documentar els resultats de l'auditoria i elaborar els informes pertinents.
  • Capacitar a les persones que reben auditoria per a defensar adequadament el seu sistema de gestió en auditories internes i externes.

Dirigit a

Tècnics, Directors de Qualitat i Responsables de la coordinació dels sistemes de gestió de qualitat en organitzacions, així com membres de l'equip d'auditors interns de qualsevol organització o professionals que desitgin desenvolupar competències específiques en l'àmbit en l’auditoria ambiental. 


Contingut

Introducció al concepte d'auditoria. 

Conceptes claus de la gestió ambiental.

Introducció a la norma ISO 14001:2015.

Estudi de la norma ISO 14001:2015. 

Planificació de l'auditoria.

Execució de l'auditoria.

Elaborant l'informe d'auditoria.

Seguiment i tancament de l'auditoria.

Perfil de l'auditor. (El curs es desenvolupa amb el mètode del Cas.) 


Perfil dels ponents

El curs serà tutoritzat per un Auditor Cap de Sistemes de Gestió Ambiental.


Inici

15

Octubre

2019

Final

15

Desembre

2019

Hores

70

420 €
Inscriu-te a aquest curs
|

Tens algun dubte?

902448448

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar