Som Formació online

Access 2010. Nivell Mitjà

Inici

09

Maig

2018

Final

06

Juny

2018

Hores

30

190€
Inscripció

Objectius del curs

Proporcionar als assistents un coneixement inicial de treball amb un gestor de bases de dades, per tal de poder desenvolupar les seves utilitats i aplicacions a l’hora de fer introducció de dades, creació de taules, relacions, informes i formularis senzills i adaptar-lo a les tasques concretes que es realitzaran a la seva organització.


Dirigit a

Usuaris de Microsoft Access que volen aprofundir en els coneixements del programa. Han de conèixer i saber treballar amb Internet.


Contingut

Taules I.
Crear una base de dades.
Crear una taula en vista disseny.
Crear una taula.
Propietats dels camps.
Clau principal.
Desar i tancar una taula de dades.

Tractar una taula com un objecte.
Copiar i eliminar una taula.
Canviar el nom a una taula.

Relacionar taules.
Tipus de relacions.
Crear relacions.
Integritat referencial.
Afegir o eliminar una taula.
Guardar i imprimir les relacions.

Crear i dissenyar una consulta.
Tipus de consultes.
Crear, executar i guardar una consulta.
Obrir i tancar una consulta.
Afegir i eliminar taules a una consulta.
Afegir i eliminar camps a una consulta.
Propietats dels camps d’una consulta.
Propietats d’una consulta.
Caràcters comodí.
Operadors i expressions.

Consultes de selecció.
Crear i executar una consulta de selecció simple.
Consultes de totals.
Camps calculats.
Consultes amb paràmetres.
Modificar una consulta ja creada.

Consultes d’acció.
Crear i executar una consulta de creació de taula.
Crear i executar una consulta d’actualització.
Crear i executar una consulta de dades annexades.
Crear i executar una consulta d’eliminació.

Altres consultes.
Crear i executar una consulta de referències creuades.
Consultes de duplicats.
Consultes de no coincidents.

Formularis I.
Tipus de formularis.
Assistent per a formularis.
Vistes d’un formulari.
Canvis a una taula utilitzant formularis.

Informes I.
Tipus d’informes.
Assistent per a informes.
Vistes d’un informe.
Obrir, modificar i guardar un informe.
Informes agrupats.
Informes de resum.

Macros.
Crear i gravar una macro.
Executar una macro.
Assignar macros a botons.
Macros incrustades.
Macros amb condicions.

Utilitats de Ms Access.
Importar dades.
Exportar dades.
Convertir bases de dades. 
Compactar una base de dades.


Perfil dels ponents

Eduard Ventosa i Plà.
Com a suport a la formació, aquest curs disposa d'un servei de tutoria activa. El tutor és expert en la matèria del curs i estarà online per resoldre qualsevol dubte que sorgeixi. També farà un seguiment exhaustiu del curs i proposarà - si és necessari - altres tasques addicionals per complementar la formació.


Inici

09

Maig

2018

Final

06

Juny

2018

Hores

30

190 €

Bonificable

Inscriu-te a aquest curs
|

Tens algun dubte?

902448448

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar