Som Formació online

Manipuladors d'aliments

Inici

03

Juny

2019

Final

27

Juny

2019

Hores

15

80€
Inscripció

Objectius del curs

 • Fomentar l'ús de les bones pràctiques de manipulació per incrementar la qualitat dels productes.
 • Formar el personal en matèria d'higiene alimentària per obtenir coneixements i tenir consciència dels riscos d'una manipulació incorrecta i un processament deficient dels productes.
 • Prevenir toxiinfeccions alimentàries i comprendre els motius pels quals es produeixen.
 • Motivar el personal manipulador perquè, amb els coneixements adquirits sobre higiene, millorin les seves funcions habituals.
 • Estimular i implicar el personal en la manipulació correcta dels aliments i remarcar la importància de la seva tasca en la qualitat dels productes i serveis de l'empresa.
 • Revisar els conceptes APPCC amb tots els treballadors.

Contingut

Contingut (comerç minorista).

Capítol 1: Perills associats als aliments.

 • Perills físics, químics i biològics.
 • Principals malalties alimentàries.
 • Microorganismes. Definició. Factors de creixement. Vies de transmissió.

Capítol 2: Actitud dels manipuladors d'aliments. BPM.

 • Bones pràctiques de manipulació.
 • Requisits dels manipuladors d'aliments.

Capítol 3: Higiene preventiva en el procés.

 • Condicions de transport dels aliments.
 • Manteniment de la cadena de fred dels aliments.
 • Característiques dels vehicles encarregats del transport d'aliments.
 • Condicions de recepció i emmagatzematge dels aliments.
 • Mètodes de conservació (refrigeració i congelació).
 • Característiques de les instal·lacions.
 • Manipulacions permeses i prohibides amb els aliments.
 • Elaboració dels aliments.
 • Condicions d'exposició i venda.

Capítol 4: Prerequisits del sistema APPCC.

 • Pla de potabilitat de l'aigua.
 • Programa de neteja i desinfecció.
 • Definicions i conceptes d'higiene, neteja i desinfecció.
 • Principals factors que afecten la neteja i la desinfecció.
 • Etapes del procés d'higienització.
 • Programa de neteja i desinfecció.
 • Pla DD. Eliminació de residus. Desinsectació i desratització.
 • Pla de formació.
 • Pla de control de proveïdors.
 • Pla de traçabilitat.

Contingut (restauració col·lectiva).

Capítol 1: Perills associats als aliments.

 • Perills físics, químics i biològics.
 • Principals malalties alimentàries.
 • Microorganismes. Definició. Factors de creixement. Vies de transmissió.

Capítol 2: Actitud dels manipuladors d'aliments. BPM.

 • Bones pràctiques de manipulació.
 • Requisits dels manipuladors d'aliments.

Capítol 3: Higiene preventiva en el procés.

 • Recepció.
 • Transport a l'interior de la instal·lació.
 • Emmagatzematge de primeres matèries.
 • Elaboració dels aliments (elaboració en fred, calent, descongelació).
 • Manteniment en fred / manteniment en calent / reescalfament.
 • Exposició.
 • Distribució i/o venda.
 • Etiquetatge dels aliments.

Capítol 4: Sistema APPCC en restauració col·lectiva.

 • Concepte i principis APPCC.
 • Pràctica APPCC aplicada al sector.

Capítol 5: Prerequisits del sistema APPCC.

 • Pla de potabilitat de l'aigua
 • Programa de neteja i desinfecció
 • Definicions i conceptes d'higiene, neteja i desinfecció
 • Principals factors que afecten la neteja i la desinfecció
 • Etapes del procés d'higienització
 • Programa de neteja i desinfecció
 • Pla Control de plagues.Desinsectació i desratització.
 • Pla de formació
 • Pla de control de proveïdors
 • Pla de traçabilitat
 • Pla de manteniment
 • Pla de Gestió de residus
 • Alèrgens alimentaris i substàncies que provoquen intoleràncies
 • Pla de control de temperatures

Perfil dels ponents

Biotecnal S.A.

Tutor Xavier Vélez


Inici

03

Juny

2019

Final

27

Juny

2019

Hores

15

80 €
Inscriu-te a aquest curs
|

Els nostres alumnes van opinar del curs

Muy útil, uno pone en práctica acciones que son sabidas pero que a veces no se tienen en cuenta.

2014-12-03


Tens algun dubte?

902448448

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar


Categories
Contacte

Direcció de contacte

Telèfon: 902448448

Email: formacioadistancia@cambrabcn.org