Som Formació online

Gestió de procediments duaners i comerç exterior

Inici

19

Març

2019

Final

02

Juliol

2019

Hores

130

2.495€
Inscripció

Objectius del curs

Obtenir els coneixements necessaris per opositar a l’examen oficial de representant duaner, que serà convocat pel departament de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària d’Espanya, i, al mateix temps, capacitar als participants per desenvolupar l’activitat professional vinculada a l’operativa duanera i fiscal internacional.

Formar els participants en matèria d’operativa internacional en àrees com operacions d’importació o exportació de mercaderies, trànsits i règims duaners i fiscals, valoració i codificació de mercaderies, transport internacional, i assessorament en temes de contractes internacionals, formes de pagament i/o finançament d’operacions comercials
amb països tercers, gestió dels documents d’exportació i importació.


Dirigit a

A les persones que, posteriorment al curs, realitzin l’exercici de la seva professió a tot el territori duaner comunitari.

• Professionals relacionats amb el comerç i transport exterior de béns i serveis que desitgin obtenir la titulació necessària per operar davant les Duanes.
• Professionals gestors de logística internacional, compres internacionals, vendes internacionals; en general, gestors d’empreses que tinguin activitat internacional, assessors economicofiscals que desitgin operar com a Representants Duaners sent professionals independents.
• Persones que desitgin exercir la seva activitat professional dins la gestió de l’operativa internacional.


Contingut

Els continguts del programa a desenvolupar es basen en els punts que recull el Reial Decret.

El curs es realizarà sota una doble vessant teoricopràctica.

Tots els punts del programa es consolidaran amb exemples reals quantificats.

Es formarà, principalment, en valoració i classificació de mercaderies, tramitació de les operacions d’importació, exportació, trànsit, règims duaners i fiscals, liquidació d’impostos i taxes, reclamacions duaneres, procediments d’inspecció i control, contractació internacional i finançament d’operacions comercials, confecció adient de documentació i formes de pagament de les operacions internacionals.

 

1. Representant Duaner i responsabilitats.

2. Dret administratiu bàsic general. Constitució Espanyola de 1978: Característiques, estructura i contingut. El Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú dels actes administratius.

3. El Dret de la Unió Europea. Fonts de l’ordenament de la Unió Europea i la seva aplicació. Relació entre el Dret de la Unió Europea i el de la resta dels estats membres.

4. La lliure circulació de mercaderies: La Unió Europea i el Territori Duaner de la Unió. Reglamentació que afecta les operacions duaneres. Codi Duaner de la Unió, CAU.

5. Introduccions i expedicions de mercaderies al territori duaner de la comunitat. Exportacions/Importacions. Aranzel de duanes. Nomenclatura i classificació

aranzelària. Valor en duana. Deute duaner, DUA OEA. Operador econòmic auroritzat.

6. Regulació de las decisions duaneres. La informació duanera: informació i consultes vinculants (origen i valor).

7. Origen de les mercaderies. Destinacions duaneres. Règims duaners. Revisions, procediment sancionador. Destinacions duaneres. Règims duaners. La declaració duanera.

8. La declaració duanera. Despatx a lliure pràctica. Trànsit extern. Perfeccionament actiu i passiu. Transformació sota control duaner. Importació temporal.

9. Zones franques i dipòsits francs. Reexportació, destrucció i abandonament.

10. Règim duaner de Canàries, Ceuta i Melilla.

11. Incoterms-Transport Internacional. Logística internacional.

Normativa corresponent als contractes de transport internacional.

12. Formes de pagament de les exportacions/importacions i normativa corresponent.

13. Regulació bàsica dels contractes de compravenda internacional.

14. Obligacions tributàries. IVA en les operacions de comerç exterior. Impostos especials i mediambientals.

15. Règim sancionador tributari. Infraccions, sancions i procediment. Contraban, règim sancionador.

16. Reclamacions davant del Tribunal Econòmic Administratiu. Contenciosos i recursos de reposició. Procediments especials de revisió.

Jurisdicció contenciosa administrativa.


Perfil dels ponents

Javier Collado Muñoz
Inspector d’Hisenda de l’Estat.
Administració de Duanes de Barcelona

Teresa Mir Rebullida
Cos Tècnic d’Hisenda.
Administració de Duanes de Barcelona

Josep Sans Hernández
Cos Tècnic d’Hisenda.
Administració de Duanes de Barcelona

Efrem Siles Prieto
Representant Duaner.
Consultor en comerç internacional i duanes

Francisco Javier Gil Meseguer
Agent de Duanes, Operador Econòmic Autoritzat, OEA, Transitari.
Director de Duanes de Wilhelmsen Ships Service Spain, SA

Lluís G. Sala Dosaigues
Doctor en Economia Internacional.
Agent de Duanes i Consultor de Comerç Exterior

Alfons Esteve Florença
Advocat – Comerç internacional i dret del transport

Jordi Andreu Solé
Cap d’Equip Regional d’Inspecció de Duanes i Impostos Especials

Oriol Pineda i Teixidó
Cap de Servei de la Duana de Barcelona

F. Xavier Fornt Alsina
Professor Universitari i membre de la Comissió bancària de CCI

Jordi Sellarés Serra
Professor dret internacional Públic (ESADE i UB)


Inici

19

Març

2019

Final

02

Juliol

2019

Hores

130

2.495 €
Inscriu-te a aquest curs
|

Tens algun dubte?

902448448

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar