Som Formació online

Polítiques d'igualtat en les empreses (4ª Ed)

Inici

05

Novembre

2019

Final

04

Desembre

2019

Hores

25

225€
Inscripció

Objectius del curs

  • Aprendre els conceptes bàsics de la igualtat d'oportunitats     
  • Conèixer els indicadors de les situacions de desigualtat actuals en el món del treball, així com els nivells d'igualtat aconseguits.     
  • Conèixer la normativa que fa referència a la igualtat d'oportunitats de dones i homes.     
  • Aprendre a realitzar un diagnòstic d'igualtat de dones i homes en la nostra empresa.    
  • Aprendre a dissenyar un Pla d'Igualtat.

Dirigit a

Professionals de l'àmbit laboral, així com qualsevol persona interessada en aquesta temàtica amb interès en el disseny de Plans d'igualtat.


Contingut

TEMA 1: ANTECEDENTS DE LA IGUALTAT DE OPORTUNITATS

1.1. Introducció 1.1.1. Evolució a Espanya 1.2. conclusió

TEMA 2: MARC CONCEPTUAL DE LA IGUALTAT

2.1. Sistema sexe / gènere 2.2. socialització diferencial 2.3. llenguatge sexista 2.4. Repartiment de responsabilitats familiars i tasques domèstiques 2.5. Igualtat formal i igualtat real

TEMA 3: SITUACIÓ ACTUAL DE LA PARTICIPACIÓ DE LES DONES

3.1 Introducció 3.2. participació econòmica 3.3. participació política 3.4. participació socioeducativa 3.5. La igualtat d'oportunitats contribueix a la millora en l'ocupació

TEMA 4: NORMATIVA I POLÍTIQUES D'IGUALTAT

4.1. Introducció 4.2. Avanç a Europa i Espanya en política d'igualtat 4.2.1. Europa 4.2.2. Espanya 4.3. Polítiques d'igualtat de gènere 4.4. Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d' oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i la ocupació. 4.4.1. Esquema del Decret Llei 4.4.2. Aspectes generals del Decret Llei 4.4.3. Mesures noves del Decret Llei

TEMA 5: ELABORACIÓ D'UN PLA D'IGUALTAT A LA EMPRESA

5.1. Què és un pla d'igualtat i com es realitza? 5.2. Compromís de l'empresa 5.3. Comissió d'Igualtat 5.4. Elaboració del diagnòstic 5.5. Disseny i negociació del pla d'igualtat 5.6. Implantació del pla d'igualtat 5.7. Seguiment i avaluació

Epíleg


Perfil dels ponents

Mar Gaya
És psicòloga, Màster en direcció i gestió de Recursos Humans per la EAE-UPC i Tècnica superior en implantació de plans d'Igualtat en l'empresa.
Pel que fa a la igualtat posseeix formació específica, i experiència en la implantació d'accions i impartició de formació per al foment de la igualtat efectiva d'oportunitats entre homes i dones en l'àmbit laboral.


Inici

05

Novembre

2019

Final

04

Desembre

2019

Hores

25

225 €

Bonificable

Inscriu-te a aquest curs
|

Tens algun dubte?

902448448

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar